Účtovníctvo Komárno | EMVE plusko s.r.o.
Kontaktujte nás +420 848 123 123
Účtovnícke služby:

035/290 17 98

Účtovníctvo Komárno | EMVE plusko s.r.o.

Spoločnosť EMVE plusko s.r.o. účtovníctvo Komárno sa venuje spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva a kompletnej firemnej agendy.

Vedenie účtovníctva

• spracovanie účtovníctva (jednoduché a podvojné), DPH, účtovná uzávierka
• spracovanie miezd pre malé aj veľké podniky, personalistika
• vedenie kompletnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy (právnické aj fyzické osoby)

Účtovníctvo

• podvojné účtovníctvo
• jednoduché účtovníctvo
• dohľad nad účtovníctvom
• kontrola a rekonštrukcia účtovníctva

Komplexné účtovnícke služby

 • Účtovníctvo Komárno - jednoduché účtovníctvo

  Vedenie účtovníctva

  Komplexné spracovanie účtovníctva
 • Účtovníctvo Komárno - podvojné účtovníctvo

  Mzdy a personalistika

  Spracovanie mzdovej a personálnej agendy
 • Účtovníctvo Komárno - mzdy

  Poradenstvo

  DPH, spracovanie daní

Mzdy a personalistika

• výpočet mzdy
• personálna a mzdová agenda
• vyhotovovanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
• vyhotovovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov v poisťovniach
• spracovávanie mzdových listov
• vyhotovovanie potvrdení - doba zamestnania, príjem, podklady k pôžičkám atď.
• spracovávanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
• spracovávanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
• spracovávanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancov
• zabezpečovanie styku s príslušnými inštitúciami

Zverte svoje účtovníctvo do rúk profesionálov

Účtovnícke služby Komárno | EMVE plusko s.r.o.

Sídlo firmy:
EMVE plusko s.r.o.
ul. Nová, 946 39 Iža

Prevádzka, korešpondenčná adresa:
Ul. gen. Klapku 3682, 94501 Komárno

IČO:50 225 332
DIČ:21 202 53 586
Telefón: 0907 95 45 29
E-mail: emve@emve.sk
Web: www.emve.sk


Polia označené * sú povinné